Thiết bị bảo vệ quá áp

Bảo vệ bộ đèn của bạn chống lại xung nhiễu/đột biến điện