Smartbright Waterproof WT065C

WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200

Mô tả sản phẩm

Smartbright Waterproof WT065C, 44 W, 4800 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401802684
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454949499