Pacific LED Gen5

WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800

Mô tả sản phẩm

Pacific LED gen5 ATEX 2/22, 840 trắng trung tính, Bộ cấp nguồn với giao diện DALI, Góc rộng, Đầu nối ấn 5 cực tương thích Wieland/Adels

Mã đặt hàng: 910925868707
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951462767300