Pacific LED Gen5

WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1800

Mô tả sản phẩm

Pacific LED gen5, 840 trắng trung tính, Hệ thống Sensor ready driver Interact System sẵn sàng, Góc rộng, Đầu nối ấn 5 cực

Mã đặt hàng: 910925868516
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951462578500