Pacific LED Gen5

WT490C 64S/840 PSU WB PI5 L1200

Mô tả sản phẩm

Pacific LED gen5, 840 trắng trung tính, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), Góc rộng, Đầu nối ấn 5 cực

Mã đặt hàng: 910925868289
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951462354500