Pacific LED Gen5 Value

WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200

Mô tả sản phẩm

Pacific LED gen5 Value, 840 trắng trung tính, Hệ thống Sensor ready driver Interact System sẵn sàng, Góc rộng, Đầu nối ấn 3 cực

Mã đặt hàng: 910925868715
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951462775800