GreenUp Waterproof

WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM

Mô tả sản phẩm

GreenUp Waterproof, 46 W, 5600 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401896380
Mã đơn hàng đầy đủ: 871016336322699