GreenUp Waterproof

WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM

Mô tả sản phẩm

GreenUp Waterproof, 30 W, 3600 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401896180
Mã đơn hàng đầy đủ: 871016336320299
  • Ingress protection code