GreenUp Waterproof

WT158C LED18S/840 PSU L600 GM

Mô tả sản phẩm

GreenUp Waterproof, 15 W, 1800 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401895380
Mã đơn hàng đầy đủ: 871016336312799