Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198C LED75S/840 PSU PCO L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 57 W, 7500 lm, 4000 K, 135°

Mã đặt hàng: 911401826580
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401826580