Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198C LED80S/840 PSU L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 57 W, 8000 lm, 4000 K, 114°

Mã đặt hàng: 911401825980
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198272999