Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED38S/840 L1 S PCO L1200

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 28.9 W, 3800 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401572291
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953259599