Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED82S/865 L1 S L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 59.1 W, 8200 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401571991
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953247299