Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED40S/865 L1 S L1200

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 28.9 W, 4000 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401571791
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951811799