Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED27S/865 L1 S L1200

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 18.8 W, 2700 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401571691
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953265699