Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED20S/840 L1 S L600

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 14.7 W, 2000 lm, 4000 K

Mã đặt hàng: 911401571091
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953238099