Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED57S/865 L1 W PCO L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 43.6 W, 5700 lm, 6500 K, Không dây

Mã đặt hàng: 911401553302
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953263299