Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED38S/840 L1 W PCO L1200

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 28.9 W, 3800 lm, 4000 K, Không dây

Mã đặt hàng: 911401552702
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953268799