Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED26S/840 L1 W PCO L1200

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 18.8 W, 2600 lm, 4000 K, Không dây

Mã đặt hàng: 911401552602
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953254099