Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED19S/840 L1 W PCO L600

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 14.7 W, 1900 lm, 4000 K, Không dây

Mã đặt hàng: 911401552502
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953249699