Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED40S/865 L1 W L1200

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 28.9 W, 4000 lm, 6500 K, Không dây

Mã đặt hàng: 911401552202
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953258899