Đèn GreenPerform Waterproof G3

WT198X LED60S/840 WIA L1500

Mô tả sản phẩm

Đèn GreenPerform Waterproof G3, 45 W, 6000 lm, 4000 K, InterAct Pro

Mã đặt hàng: 911401550281