Greenperform Cleanroom Teardrop G2

CR388C LED40 CW L120 PSU EN

Mô tả sản phẩm

Greenperform Cleanroom Teardrop G2, 32 W, Ánh sáng trắng mát, 3900 lm, Đối xứng, Bảo vệ dây

Mã đặt hàng: 911401519041
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401519041