Greenperform Cleanroom Teardrop G2

CR388C LED40 NW L120 PSD

Mô tả sản phẩm

Greenperform Cleanroom Teardrop G2, 39 W, 840 trắng trung tính, 4500 lm, Đối xứng, DALI, Bảo vệ dây

Mã đặt hàng: 911401516741
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401516741