Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm

CR468B LED35/NW PSU W60L60

Mô tả sản phẩm

Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm, 31 W, 840 trắng trung tính, 3500 lm, Bảo vệ dây

Mã đặt hàng: 911401879899
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954592200