SlimBalance

SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM SQ

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 97.56 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401530241
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972850999