SlimBalance

SP551P LED40S 840 L120 PSU SD SQ

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 117.65 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401528641
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972856199