SlimBalance

SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 100 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401528241
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972857899