SlimBalance

SM550C LED40S 840 L120 PSD SD GM

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 97.56 lm/W, 840 trắng trung tính, DALI

Mã đặt hàng: 911401525541
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401525541