SlimBalance

SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 100 lm/W, 840 trắng trung tính, DALI

Mã đặt hàng: 911401525141
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401525141