SlimBalance

SM550C LED12S 840 L60 PSU CD

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 89.29 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401520641
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401520641