SlimBalance

RC550B LED25S 840 L120 PSU CD

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 100 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401520341
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401520341