SlimBalance

SP550P LED28S 840 L120 PSU CI

Mô tả sản phẩm

SlimBalance, 153.85 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401520041
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401520041