Đèn gắn bề mặt GreenSpace

SM295C LED70/865 PSU WP WH GM

Mô tả sản phẩm

Đèn gắn bề mặt GreenSpace, 66 W, 6600 lm, 6500 K, Gương độ bóng cao, Chống bụi xâm nhập, chống tia nước

Mã đặt hàng: 911401848099
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972371900