Đèn gắn bề mặt GreenSpace

SM293C LED20/865 PSU WH GM

Mô tả sản phẩm

Đèn gắn bề mặt GreenSpace, 19 W, 2000 lm, 6500 K, Gương độ bóng cao, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401847699
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951951000