PowerBalance G4

RC650B LED40S9 TWH W60L60

Mô tả sản phẩm

PowerBalance G4, 131.7 lm/W, 930 ánh sáng trắng ấm và 965 ánh sáng ban ngày mát, DALI

Mã đặt hàng: 911401557861
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401557861