PowerBalance G4

RC650B LED40S840 PSU W30L120

Mô tả sản phẩm

PowerBalance G4, 142.9 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401549061
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401549061