Bộ đèn GreenPerform

RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3

Mô tả sản phẩm

Bộ đèn GreenPerform, 116 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401513351
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972781699