Bộ đèn GreenPerform

RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3

Mô tả sản phẩm

Bộ đèn GreenPerform, 117 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401508451
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952116299