CoreView G4 RC420B

RC420V G4 LED38/8TW W60L60

Mô tả sản phẩm

CoreView G4 RC420B, 90 lm/W, Trắng có thể tùy chỉnh, DALI

Mã đặt hàng: 911401597371