CoreView G4 RC420B

RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD

Mô tả sản phẩm

CoreView G4 RC420B, 106 lm/W, 840 trắng trung tính, DALI

Mã đặt hàng: 911401595871
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952120999