CoreView G4 RC420B

RC420V G4 LED35/950 W60L60 PSU

Mô tả sản phẩm

CoreView G4 RC420B, 100 lm/W

Mã đặt hàng: 911401595171