CoreView G4 RC420B

RC420V G4 LED38/850 W60L60 PSU

Mô tả sản phẩm

CoreView G4 RC420B, 106 lm/W, 850 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401594371