CoreView G4 RC420B

RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU

Mô tả sản phẩm

CoreView G4 RC420B, 111 lm/W, 840 trắng trung tính

Mã đặt hàng: 911401594071