Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

RS318B P9 927 PSU-E MB S

Mô tả sản phẩm

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn, 9 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401538202
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953328899