Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

RS318B P5 930 PSU-E WB S

Mô tả sản phẩm

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn, 5 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401537402
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953315899