Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

RS318B P5 927 PSU-E MB S

Mô tả sản phẩm

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn, 5 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401537002
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016953375299