GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB

Mô tả sản phẩm

122 W, 18066 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401599832
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954773500