GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB

Mô tả sản phẩm

91 W, 14079 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401599632
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954784100