GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB

Mô tả sản phẩm

79 W, 12638 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401598832
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954728500